Més de 30 anys al servei de l'atenció psicològica al Maresme:

 • Atenent problemàtiques psicològiques diverses
 • Ajudant a trobar sortides funcionals en situacions encallades,
  d'estancament i de crisi
 • Intervenint en relacions conflictives
 • Potenciant recursos personals

La psicoanàlisi i la teràpia sistèmica són els nostres referents
teòrics a l'hora d'intervenir en les diferents alteracions psicològiques:

 • Depressions i alteracions de l'estat d'ànim
 • Estats d'angoixa i ansietat
 • Inhibicions, pors i fòbies
 • Somatitzacions
 • Trastorns obsessius
 • Problemes de concentració i d'inestabilitat
 • Fracàs escolar
 • Conflictes relacionals